Onze methodes voor financiering

Al voor de start van een onderneming krijg je te maken met een keuze van een rechtsvorm. Dit heeft gevolgen voor de financiering van de onderneming. Iedere onderneming probeert ook over voldoende geld te beschikken om haar rekeningen te betalen. Hoe een onderneming dit doet, leer je in de boeken voor financiering. Ook de analyse van de onderneming aan de hand van kengetallen is belangrijk. We bieden financiering op een aantal niveau's aan. De boeken zijn voor de Associatie-examens vanaf 1-1-2016.

MBA Module Financiering in Balans

In MBA Financiering gaan we verder. Je leert investeringsselecties te maken en de vermogensbehoefte van een onderneming te bepalen. Ook de vraag waar vermogen vandaan komt, de soorten eigen vermogen en vreemd vermogen komen hier aan bod. Financiering gaat niet alleen om de eigen onderneming. Ook het beoordelen en analyseren van andere ondernemingen is nodig om bijvoorbeeld te bepalen of een onderneming voldoende kredietwaardig is. Hiervoor is ook kennis van de jaarverslaggeving nodig. Deze gebruiken we om overzichten op te maken op grond van de boekhouding van de onderneming. Ten slotte leer je gegevens te verzamelen en analyseren om tot informatie te komen om de onderneming financieel te managen.

MBA Module Financiering in Balans

 

 Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

PDB Module Financiering in Balans

In PDB Financiering doe je kennis op van de meest gebruikte rechtsvormen en manieren om een onderneming te financieren. Ook leer je interestberekeningen en berekeningen met indexcijfers te maken en kun je kengetallen berekenen.

PDB Module Financiering in Balans

 

 Klik hier om de inhoudsopgave te bekijken.

Assortiment Modules Financiering in Balans

De methodes bestaan uit een leeropdrachtenboek en een antwoordenboek. De boeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel en rechtstreeks bij ons. Ook zijn alle boeken volledig digitaal verkrijgbaar.

Digitaal docentenmateriaal

Het digitale docentenmateriaal is gratis voor gebruikers van onze boeken. Het docentenmateriaal bestaat uit onder meer digiboeken en animaties.

Beoordelingsexemplaar?

Vraag uw beoordelingsexemplaar aan door een e-mail te sturen naar info@vanvlimmeren.nl.


Waar doe je examen?

De examens PDB en MBA financiering worden afgenomen door de Nederlandse Associatie voor Examinering.

Ondernemerschap?

Meer informatie over de boeken voor het examen Basiskennis Ondernemerschap vindt u op www.ondernemerschapinbalans.nl.

BKO Module Basiskennis Ondernemerschap in Balans

Boekhouden?

Meer informatie over de boekhoudboeken voor de examens Elementair Boekhouden/BKB, PDB en MBA vindt u op www.boekhoudeninbalans.nl.

MBA Module Boekhouden in Balans

Kostencalculatie?

Meer informatie over de kostencalculatieboeken voor de examens PDB en MBA vindt u op www.kostencalculatieinbalans.nl.

PDB Module Kostencalculatie in Balans

Uitgeverij Van Vlimmeren B.V.

De Meeten 21
4706 NJ Roosendaal 
Tel: (0165) 54 88 24
Fax: (0165) 54 88 23
Mail: info@vanvlimmeren.nl 
Web: www.vanvlimmeren.nl 
KVK 20080439